Yıldırgan, R., & Bilgiçli, İsmail. (2021). Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1687–1703. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.814