Kalaba, B., & Saçlı, Çağrı. (2021). Hizmet Kalitesi ile Yenilenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1704–1722. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.815