Kale, E. (2021). Konaklama İşletmelerinde Girişimci ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1723–1738. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.816