Sezgin, M., & Yurtlu, M. (2021). Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve PROMETHEE Yaklaşımı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1756–1784. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.818