Ayaz, N., & Musellim, F. (2021). Kişilik Tipleri ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1785–1802. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.819