Acar, A., & Uğur, İsa. (2021). Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1803–1814. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.820