Tengilimoğlu, E., & Öztük, Y. (2021). Gezi ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1815–1832. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.821