Altıntaş, F. F. (2021). Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1833–1856. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.822