Akın, A., Akın, A., Baş, M., & Karakan, H. İbrahim. (2021). Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1896–1911. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.825