İflazoğlu, N., Can, İpek I., Nur, M., & Cevent Nisani, E. (2021). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1982–2001. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.830