Güven, E. Özlem, Çay, A., Özavcı, R., & Korkutata, A. (2021). Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2017–2035. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.832