Özdemir, F., & Demirci, İsmail. (2021). Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2049–2066. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.834