Çelen, O., & Tuna, M. (2021). Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2127–2148. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.838