Uçar, Ömür, & Kırhasanoğlu, M. (2021). Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2149–2165. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.839