Avcı, E., & Bardakoğlu, Övünç. (2021). Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2254–2273. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.871