Sunar, H., & Ateş, A. (2021). Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2347–2366. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.875