Arslan, H., Zengin, B., & Tuna, P. (2021). Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2367–2379. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.876