Demir, H., & Altun, Özlem. (2021). Yenilebilir Böcekler ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2425–2447. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.879