Karamustafa, K., & Yılmaz, M. (2021). Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2466–2491. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.881