Çataklı, S., & Yıldırgan, R. (2021). Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2506–2521. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.883