Deveboynu, A., & Kanca, B. (2021). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2542–2557. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.885