Kalkan, G. (2021). Geleceğin Aşçılarının İş Yeri Eğitimi Döneminde Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Ön Lisans Öğrencileri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2558–2572. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.886