Sarıkaya, F., & Yılmaz, M. (2021). Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2573–2591. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.887