Deveci, B. (2021). Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2592–2612. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.888