Kodaş, D., Öztürk, E., & Deniz, S. (2021). Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2613–2629. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.889