Dağ, T., & Keskin, E. (2021). Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2630–2652. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.890