Gün, S., & Kılıç, G. D. (2021). Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2653–2665. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.891