Çiçek, D., & Korkmaz, E. (2021). Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2666–2682. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.892