İnan, R., & Ayazlar, G. (2021). Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2683–2702. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.893