Bulgan, G., Arslan, R., & Şen Demir, Şirvan. (2021). Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 121–134. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/57