Türkay, K., & Kabadayı, M. (2021). Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2703–2722. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.894