Tekin Özbek, Özlem, & Öz Çelikbaş, E. (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2723–2736. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.895