Özen, İbrahim A. (2022). Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 24–39. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.938