Kılıç, B., & Gönenç Güler, E. (2022). Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 87–105. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.942