Hoş, K., & Zencir Çiftçi, E. (2022). Tüketicilerin Yaşam Tarzı ve Gıda Neofobi Eğilimi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 139–162. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.945