İnanır, İbrahim, & Tetik Dinç, N. (2022). Turist Rehberlerinde Duygusal Emek ve İş-Aile Çatışması İlişkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 227–248. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.949