Avcıkurt, C., & Göker, S. (2022). Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 249–265. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.950