Ünal, A., & Taş, M. (2022). Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 321–343. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.954