Mancı, A. R. (2022). Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 806–824. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1090