Doğan, H., & Akyurt, H. (2022). TOPSIS ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 914–930. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1131