Kula, M. E., & Öner, N. (2022). Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1004–1026. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1136