Şahin, H., & Güçlütürk, G. (2022). İzmir’de Yöresel ve Coğrafi İşaretli Yiyecek ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1180–1198. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1145