Değişgel, S. (2023). Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 122–140. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1200