Salı Öztürk, S. ., & Sünnetçioğlu, A. (2023). Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 141–160. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1201