Açıksözlü, Övgü, & Varol, İlbey. (2023). Dünya Dışında Turistik Bir Gezi: Uzay Turizmine Yönelik Metafor Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), 385–401. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1282