Çakıcı, A. C., Şimşek Evren, E., & Evren, S. (2021). Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 271–282. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/68