Sancar, T. (2023). Termal Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı, Destinasyon Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati Arasındaki İlişkiler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), 465–479. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1287