Aksu, F., & Ünsal Akbıyık, B. S. (2023). Uzay Turizmi Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), 669–684. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1346