Ramadanoğlu, E., & İnce Karaçeper, E. (2024). Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 1–23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1375