Uzun, M., & Uca, S. (2024). Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 24–40. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1376